Cursus Bijenhouden

Om succesvol te kunnen imkeren met gezonde bijenvolken en overlast door bijen te voorkomen zijn kennis en vaardigheden nodig die opgedaan kunnen worden in diverse cursussen. Bovendien zijn bijenteeltcursussen van groot belang voor het voortbestaan van kwalitatief hoogstaande bijenteelt in Nederland. 082012dakakker11be

Het Ambrosiusgilde organiseert verschillende cursussen, zoals de Basiscursus Bijenhouden, de vervolgcursus Bijenhouden en de workshop Koninginnenteelt. Deze cursussen zijn goedgekeurd door de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV). Na afloop ontvangt u ook een NBV-certificaat. Op de website van de NBV wordt duidelijk uiteengezet wat deze cursussen inhouden.

Basiscursus Bijenhouden
De aanleiding voor de bijencursussen is het belang van het in stand houden van een gezonde bijenstand in Nederland en de noodzaak om daarvoor de basiskennis op een verantwoorde wijze te verspreiden.

De basiscursus bijenhouden
De NBV-basiscursus leidt geïnteresseerden op tot beginnend imker en geeft inzicht in de algemene behandelmethode zodat een bijenvolk zijn jaarlijkse natuurlijke ontwikkeling kan doorlopen. Ook laat de cursus de deelnemers in praktijk kennismaken met de bij en het proces van het bijenhouden. De cursist leert de verschillende materialen en gereedschappen, gebruik en onderhoud daarvan en een methode die een beginpunt vormt voor het omgaan met bijen. Ook komen zaken aan bod zoasls koninginnenteelt en verschillende methoden van zwermverhindering. U kunt zich voor deze cursus aanmelden bij het Ambrosiusgilde.

Vervolgcursus Bijenhouden 
Het doel van deze NBV-vervolgcursus is imkers een inzicht te geven in alle aspecten van het bijenhouden en de winning en verwerking van bijenproducten. Deze cursus geeft de basis voor verdere specialisatie en voor het bedrijfsmatig imkeren. 082012dakakker31bekl

De cursus leidt op tot gediplomeerde tot zelfstandig imker, dat wil zeggen een imker die zonder hulp van een mentor kan bijenhouden. De cursus geeft inzicht in diverse bedrijfsmethoden en handreikingen om zelfstandig te kunnen bepalen welke methode in welke situatie het meest geschikt is en geeft voldoende inzichten aan de imker om voorkomende problemen adequaat en zelfstandig op te lossen. Op theoretisch vlak wordt inzicht gegeven in het onderkennen van diverse ziektebeelden en het bestrijden daarvan en in chemische en biologische behandelmethoden bij de bevordering van het volk en/of de bestrijding van ziekten. Ook leren de cursisten de toepassing van geavanceerde bijenteeltgereedschappen, kasten en gebruiksvoorwerpen (invoerkooitjes, separator, hoge bodem, kirchhainers enz.) zodat de imker over een breder spectrum van imkermogelijkheden beschikt en daardoor beter in staat is op wisselende omstandigheden in te spelen. De cursus bouwt verdiepend en verbredend voort op de basiscursus bijenhouden.