Bij In de stad

head2_small

Jaren geleden kenden onze akkers en weilanden een zeer rijke biodiversiteit. In sommige gevallen kleurden de akkers blauw van de korenbloemen die het graan bijna verstikten. Heel af en toe komt men nog een akker tegen welke opgevrolijkt wordt door het blauw van korenbloemen of het geel van gele ganzenbloemen. 082012dakakker22be Het gevolg van de zaadreiniging en gebruik van bestrijdings-middelen is dat onze akkers heden ten dage erg monotoon zijn.

Ook de oude bonte wei die we nog kennen van de albums van Verkade bestaat bijna niet meer. Door onder andere bemesting is het aantal wilde planten in weilanden sterk achteruitgegaan. De ontwikkelingen in de landbouw hebben hun uitwerking gehad op het aanbod aan wilde planten in Nederland en de ons omringende landen.

Minder wilde bloemen
Door verstedelijking en moderne landbouw zijn er steeds minder wilde bloemen. Dit betekent steeds minder voedsel voor de bijen. De afgelopen jaren hoge sterfte bij bijenvolken geconstateerd. Het is belangrijk dat bijen een ruim en gevarieerd aanbod aan bloemen krijgen. Van de autochtone plantensoorten bevindt zich nu een derde op de Rode Lijst. ABE_2013Dakakker070Het is dus niet zo verwonderlijk dat de sterke achteruitgang van planten zijn weerslag heeft op de biodiversiteit zoals vlinders, kevers, zweefvliegen, hommels, honingbijen en solitaire bijen.

Nieuwe kansen in de stad
Voor bestuivende insecten vormen onze tuinen, parken en het openbaar groen dus een belangrijk foerageer-gebied. In de tuinen wordt immers veel minder gif gebruikt, er is vaak een groot aanbod van bloeiende planten gedurende het hele jaar aanwezig en ook het openbaar groen biedt onze bijen een warm onthaal.

De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen om bijen in de stad te gaan houden, het zogenaamde urbanbeekeeping. In Nederland zijn we voorzichtig begonnen maar in Parijs zijn er steeds meer bijenkasten te bewonderen op daken van huizen, balkons, parken en tuinen. Een geweldig voorbeeld hiervan is ons eigen Nederlandse Dakakker!

Meer honing
Er wordt vaak meer honing geproduceerd in de steden dan op het platteland, dankzij het enorme gevarieerde aanbod aan bloemen en omdat er veel minder bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hogere temperatuur in steden
Een andere factor die van invloed is op de bijen is de wat hogere temperatuur in de steden. Ook worden er steeds meer groene daken gecreëerd hetgeen voor de bijen een zeer goede ontwikkeling is.

Mocht u na dit verhaal enthousiast zijn geworden, dan is het wel belangrijk even te checken met uw gemeente omtrent de regelgeving omtrent het houden van bijen.

Bijenvolken
Honingbijen leven in een bijenvolk. Er staan nu zes volken op de Dakakker. Ieder volk bestaat uit tussen de 30.000 en 100.000 bijen. Aan het hoofd van het bijenvolk staat de koningin. De koningin legt de eitjes en de werkbijen zorgen voor voedsel. Bij het zoeken naar nectar bestuiven bijen groenten – en fruitplanten hier op de Dakakker maar ook bloemen in de wijde omgeving. Bijen maken van nectar honing. Met honing en stuifmeel voeden ze hun larven.

Imker
De imker op de Dakakker is Wouter Bauman. ‘Er is voor gekozen om een rustig bijenvolk op het dak te plaatsen. In verband met de vele bezoekers is het belangrijk dat de bijen goed samen kunnen gaan met de stedelijke dynamiek rondom en op het Schieblock.‘, aldus de dakimker. 082012dakakker09be

“Uit inspectie van de kasten blijkt dat de bijen voldoende voedsel kunnen vinden in de omgeving. In de kasten zitten veel bijen. De raten zijn goed gevuld met honing en stuifmeel. De reden is waarschijnlijk dat er in de directe omgeving veel ‘te halen valt’. De diversiteit aan bloemen in de stad legt het volk geen windeieren. Ook is er weinig concurrentie van andere bijenvolken”, aldus Bauman.

Voedselketen
De honingbij heeft een belangrijke rol in onze voedselketen omdat ze voor de bestuiving van bloemen en planten zorgen. De honingbij is dus maatschappelijk en economisch van groot belang! Honingbijen zijn een belangrijke schakel in ecosystemen.
Bijen zijn erg belangrijk voor de biodiversiteit.

Voor meer informatie over de wel en wee van de bijenvolken op het Schieblock kunt mailen met imker Wouter Bauman (Rotterdams Milieucentrum): w.bauman@rotterdamsmilieucentrum.nl