Gemeenten

Foto van de ondertekening van het Rotterdamse bijen-akkoord
Foto van de ondertekening van het Rotterdamse bijenakkoord.

Gemeenten kunnen zich ook inzetten voor de bijen!

Als overheid heeft u een belangrijke invloed, of u kunt als ‘motor’ lokale initiatieven ontplooien.

Voorbeelden zijn:

  • Via uw gemeentelijke communicatiekanalen aandacht besteden aan het Bijenlint.
  • Het Convenant bij-vriendelijk handelen ondertekenen en anderen stimuleren om hetzelfde te doen.
  • In contact treden met organisaties in uw regio om ze te stimuleren om gezamenlijk activiteiten te ontplooien (zaaien van drachtplanten, bouwen van bijenhotels, inrichten van bijentuinen). Een goed voorbeeld is o.a. Zutphen Bijenstad en de (toenmalige) deelgemeente Noord Rotterdam die zorgde dat er een aantal ‘bijen-weides’ werden aangelegd!
  • Ondersteun de plaatselijke imkerorganisaties!
  • Zorg dat de Natuur en Milieueducatie ook bijen (en bestuivers) meeneemt in haar educatie-programma’s voor op de scholen.Werkbij