Bedrijven

Bedrijven en instellingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van het leefmilieu van bijen!

  • Als het bedrijf eigen grond bezit: het op een bij-vriendelijke wijze beheren van het terrein,bijvoorbeeld door aanplant/zaaien van drachtplanten, pas maaien nadat planten zijn uitgebloeid, etc.
  • Het afzien van verkoop en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (groepsnaam is Neonicotinoïden met als belangrijkste middel imidacloprid).
  • Klanten en relaties er op wijzen dat bijen belangrijk zijn voor de voedselproductie en biodiversiteit en daarom beschermd moeten worden.
  • Invloed uitoefenen op de (lokale) politiek om te bereiken dat bijen beter beschermd worden.
  • Het ondersteunen in materiële of financiële zin van activiteiten die het leefmilieu van bijen verbeteren (lokale initiatieven).

Foto’s: Annette Behrends van dakimker Wouter Bauman.