Bedrijven

Bedrijven en instellingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van het leefmilieu van bijen!

Als het bedrijf eigen grond bezit: het op een bij-vriendelijke wijze beheren van het terrein,bijvoorbeeld door aanplant/zaaien van drachtplanten, pas maaien nadat planten zijn uitgebloeid, etc.

Het afzien van verkoop en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (groepsnaam is Neonicotinoïden met als belangrijkste middel imidacloprid).

Klanten en relaties er op wijzen dat bijen belangrijk zijn voor de voedselproductie en biodiversiteit en daarom beschermd moeten worden.

Invloed uitoefenen op de (lokale) politiek om te bereiken dat bijen beter beschermd worden.

Het ondersteunen in materiële of financiële zin van activiteiten die het leefmilieu van bijen verbeteren (lokale initiatieven).